Bean to bar - hantverksmässigt tillverkad choklad

Lokalt producerad från böna till kaka, Chokladstallets egen choklad!

Det är så spännande att göra choklad för ingen kakaosort eller ursprungland är den andra lik, någon är bärig, nästa är rökig, den tredje har fudgeton, ja och så fortsätter det. Vi gör chokladkakor med olika kakaohalt och vissa med mjölkpulver. Det finns alla möjligheter att hitta din favorit. 

Det vi gör kort förklarat är; vi rostar bönorna försiktigt för att bevara smaken, krossar och skalar dem. Sedan blandas de med socker och kakaosmör och raffineras och conchas (blandas runt som i en stor mortel/kvarn) . Därefter tempererar vi chokladen och gjuter kakor.

Bönorna vi använder till vår mörka 70 % choklad kommer från Kongo och Filippinerna. Här följer lite information om kakaons ursprung;

Kongo

Kakaoodlingen i provinsen Ituri i Kongo sker genom ett projekt som Silva startade år 2019/2020 tillsammans med 1500 kakaoodlare och flera andra partners.

Provinsen är tyvärr hårt drabbad av konflikter och våld och befolkningen flyr från sina hem. Laglösheten som råder där medför även illegal jakt på områdets okapi giraffer som lever i reservatet i området.

Projektet syftar till att förbättra kakaoböndernas försörjningsmöjligheter i provinsen och därmed kunna befolka området och få bort oroligheterna och den illegala jakten. Bönderna odlar sina kakaoträd i agroforestry med det skogsparti som skyddar reservatet. Skogspartiet ger kakaoträden den skugga de behöver, bönderna använder inget bekämpningsmedel eller konstgödsel i sin odling. Processen är i gång för certifiering för ekologiskt och fairtrade.

I projektet startades det upp fyra fermenteringscenter i olika byar, vilka samarbetar med varsin grupp av bönder. Varje center har sitt eget speciella fermenteringsprotokoll, det resulterar i kakao med fyra olika smakprofiler. I projektet har även utbildning utförts med bönderna och personalen på fermenteringscentrena.

Projektet siktar också på att starta upp digital bank i området för att ta bort behovet av kontanter och därmed öka säkerheten för invånarna.

Filippinerna

Bönorna från Filippinerna kommer från Davao som ligger på ön Mindanao. Klimatet i området har hög luftfuktighet, tropiska temperaturer och mycket regn, perfekt för kakaoträden att frodas i.

Fram till 2005 var avverkning av skogarna utbredd, idag finns bara en fjärdedel av skogarna i Filippinerna kvar. Detta ledde till en snabb miljöförstöring och en dramatisk förlust av biologisk mångfald. Silvas partner Auro            skördar sin kakao från träd som planterats under skogar eller ihop med kokosträd (agroforetstry). Gårdarna som odlar kakao ligger nära Mount Apo nationalpark som är hem till en varierad flora och fauna, inklusive fåglar och orkidéer som hör regionen till.  Silva och Auro arbetar för att bevara och restaurera landskapet och därmed bevara och öka den rika biologiska mångfalden.  

Kakaon består av fem utvalda bönsorter. Skörden sker mellan oktober och februari. Fermentering sker på ett kooperativt center och tar 4 dagar. Därefter torkas bönorna vilket tar mellan 8 och 10 dagar.

Kakaoodlingen genomgår en övergång till ekologiskt jordbruk, certifieringsprocessen är i gång.